Kasutamistingimused ja Privaatsus

Privaatsuspoliitika
Doohan OÜ ( Honda Center Eesti ) on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja
kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika
põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist
ja talletamist.
Isikuandmete kogumine ja kasutamine
Isikuandmed on andmed, mida Doohan OÜ kogub üksikisikuga sõlmitud lepingutäitmisel
või temaga ühenduse võtmiseks.
Püsikliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:
•kontaktandmete (sh sinu nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress,
eelistatud kontakteerumisviis) esitamiselmeie veebisaidil või mujal (näiteks salongis
kohapeal)
•Ostu või tellimuse sooritamisel meie poes või e-poes
Tuues toode salongi hooldusesse või remonti
Võttes mootorratas renti
•Järelmaksutaotluse esitamisel.
Muude andmete kogumine
Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga
siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht).
Võime koguda ka andmeid üldistatud klienditegevuste kohta meie poodides ja veebisaidil.
Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada
kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on
kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas
isikustamata andmetena.
Kogutud isikuandmete kasutamine
Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente Doohan OÜ’i tooteuudistest,
kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirja loendis
või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide
sihtrühmast igal ajal eemaldada. Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba
kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.
Kliendi paremaks teenindamiseks võib Doohan OÜ avaldada teavet üksikute kasutajate
kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Doohan OÜ’le teenuseid ning on lepinguga
kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks
meie partner, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport või järelmaksu
teenuse pakkumine.
Isikuandmete säilitamine ja pärimine
Kliendiandmeid ja suhtlusajalugu säilitatakse kuni 3 aastat. Maksetega seotud andmeid
säilitatakseRaamatupidamisseaduse alusel vähemalt 7 aastat.
Andmetega seotud päringud ja küsimused esitada e-posti teel: info@hondacenter.ee
Isikuandmete kaitse
Doohan OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja
füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks
ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Kliendi õigused
Kliendi õigused on:
• Pärida temaga seotud andmeid, esitades sellekohase avalduse e-postiga
info@hondacenter.ee
• Võtta tagasi temaga seotud andmete töötlemise nõusolek, esitades sellekohase
avalduse e-postigainfo@hondacenter.ee
• Nõuda endaga seotud andmete parandamist või muutmist, esitades sellekohase
avalduse e-postigainfo@hondacenter.ee
• Nõuda endaga seotud andmete kustutamist (kui viimane ei lähe vastuollu
seadusega ega takista teenuste pakkumise võimalikkust), esitades sellekohase
avalduse e-postigainfo@hondacenter.ee
Turvalisus
Kõiki Doohan OÜ e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud
kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal
pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.
Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused
Meie veebisaiti kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud
ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi
muuta, teavitades sellest kõiki püsikliente.
Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega
palume võtta meiega ühendust aadressilinfo@hondacenter.ee


info +(372) 5697 7978             

Sõidukite müük +(372) 53639407